Підготовчий етап
кохлеарної імплантації

Перший етап кохлеарної імплантації – підготовка.
На цьому етапі обирається місце проведення кохлеарної імплантації, визначається команда фахівців і підбираються рішення для слуху.

Декілька кроків на шляху
підготовки до кохлеарної імплантації:

Діагностичне обстеження та збирання документів

Професійний лікар-сурдолог проводить аудіометричне обстеження, визначає рівень втрати слуху. А також проводиться комплексне діагностичне обстеження, що включає набір обов’язкових обстежень для всіх кандидатів.

Тренування слухового сприйняття

Другий крок, який практично проходить одночасно з першим – це необхідність носіння слухового апарату. Пацієнту підбирається та налаштовується слуховий апарат, який близько півроку потрібно буде носити для тренування слухового сприйняття. Для максимальної ефективності необхідні спеціальні заняття із сурдопедагогом!

Вибір імпланту та аудіо-процесора

Існують різні типи слухових систем для людей з різними варіантами приглухуватості. Залежно від ступеня втрати та типу втрати слуху, пацієнту підбирається кохлеарний імплант та аудіо-процесор.

Передопераційна підготовка

Клінічна команда проводить кандидата та його сім’ю через деталі того, що очікує наступного кроку.

Про комплексне діагностичне обстеження

Комплексне діагностичне обстеження є першим етапом усієї системи заходів, пов’язаних із проведенням операції імплантаційного слухопротезування. Під час діагностичного обстеження необхідно визначити показання та протипоказання для проведення операції імплантаційного слухопротезування. Обстеження проводять: отоларинголог, лікар-сурдолог, отохірург, рентгенолог (лікар променевої діагностики), невролог, сурдопедагог, терапевт, анестезіолог, вестибулолог, за наявності супутньої патології лікарі відповідної спеціальності.
Види обстежень:
1. Сурдологічне обстеження, яке включає:
– Огляд отоларинголога;
– тональну та мовленнєву аудіометрію без (в) слухових апаратах
– Імпедансометрію;
– реєстрацію викликаної отоакустичної емісії;
– реєстрацію коротко-латентних слухових викликаних потенціалів;
– вестибулометрію (за потреби).
2. Променеві методи обстеження, що включають:
– комп’ютерну томографію скроневої кістки
– магнітно-резонансну томографію головного мозку та мостомозочкового кута.
3. Сурдопедагогічне обстеження: збір анамнестичних даних про слухомовний розвиток, оцінка навичок слухосприйняття в умовах користування слуховими апаратами і без них, оцінка навичок звуковимови, стан активного та пасивного словника,
комунікативно-мовленнєвих навичок та навичок читання та письма. Визначення перспективності післяопераційної реабілітації.
4. Психологічне тестування: визначення рівня комунікативного та інтелектуального вербального/невербального розвитку, пам’яті, уваги та особливостей емоційно-вольової сфери, готовність до процесу реабілітації (за потреби).
5. Загальні та спеціальні клінічні дослідження (за показаннями):
– консультація лікаря-нейрохірурга;
– консультація лікаря-психіатра;
– консультація лікаря-алерголога;
– консультація лікаря-кардіолога;
– Проведення електроенцефалографії (ЕЕГ) та оцінка кровообігу головного мозку
(УЗДГ, РЕГ).
За результатами обстеження складається висновок, у якому описуються результати обстеження та оцінюється перспективність використання кохлеарного імпланту для розвитку або відновлення слухомовного розвитку, зазначаються позитивні
та негативні фактори, що можуть впливати на результати післяопераційної реабілітації.
За потреби може бути призначене повторне або додаткове обстеження.

Показання та протипоказання для проведення операції

Показаннями для проведення операції з імплантаційного слухопротезування є:
– двостороння сенсоневральна приглухуватість та глухота (пороги звукосприйняття у мовному діапазоні 500-4000 Гц перевищують 90 дБ);
– пороги звукосприйняття у вільному звуковому просторі в умовах користування оптимально підібраними слуховими апаратами не менше ніж 6 місяців перевищують 55 дБ на частотах 500-4000 Гц і надають розбірливість мови менше 50%;
– наявність у людини зі сформованою промовою раптової втрати слуху внаслідок перенесеної менінгеальної інфекції, травми та інших причин.

Протипоказаннями для проведення операції з імплантаційного слухопротезування є:
– Повна або часткова, але значна облітерація/осифікація завитки;
– центральні та ретрокохлеарні ураження слухової системи;
– Наявність активного запального процесу в середньому вусі;
– супутні соматичні, неврологічні чи психічні захворювання, які є протипоказанням щодо висновку фахівців відповідної спеціальності;
– відсутність сформованого мовлення у пацієнтів віком від 5 років;
– відсутність мотивації до післяопераційної слухомовної реабілітації та відсутність підтримки з боку місцевих спеціалістів та членів сім’ї.
3. Позачергове проведення імплантаційного слухопротезування передбачається:
– у випадках раптової глухоти після перенесеної менінгеальної інфекції (терміном до одного року), травм, запальних процесів, захворювань, що призводять до облітерації завитка;
– Учасникам бойових дій.
4. Вживлення систем імплантаційного слухопротезування середнього вуха – операція
установки імпланта середнього вуха – показана за неможливості використання слухових
апаратів повітряного проведення, якщо пороги кісткового звукопроведення на 500 Гц не більше 55 дБ та на високих частотах не перевищують 75 дБ.
5. Вживлення систем імплантаційного слухопротезування кісткової провідності – слухові апарати кісткового звукопроведення та кісткові апарати, що частково імплантуються, призначаються за наявності кондуктивного порушення слуху або неможливості використання завушних слухових апаратів (анатомічні зміни, які неможливо ліквідувати хірургічним шляхом).
6. У порядку черговості претендентів на проведення операції з імплантаційного слухопротезування за державні кошти можливі зміни в результаті вибуття (захворювання, є протипоказанням, смерть; відмова, здійснення операцій з імплантаційного слухопротезування за власні кошти; пацієнти в черзі можуть бути визнаними непридатними для додаткових обстежень, за рішенням комісії), здійснення позачергового втручання за медичними показаннями.
7. Пацієнти, які оперувалися з імплантаційного слухопротезування за
власні кошти на одне вухо можуть реалізувати своє право встановлення системи імплантаційного слухопротезування за державні кошти на інше вухо.

Перелік документів, необхідних для вирішення питання включення у чергу на безкоштовну кохлеарну імплантацію за державною програмою

Відповідно до різних соціальних державних програм можна стати в чергу на безкоштовну кохлеарну імплантацію в ЛОР-інституті ім. Коломийченка (Київ).

Додаткова інформація доступна за посиланням>>>>

Для розгляду питання про включення особи з інвалідністю в чергу на встановлення імплантованої системи слухопротезування за державні кошти пацієнт повинен мати при собі такі документи та результати обстежень (не більше 1-річної давності, крім КТ та відомостей про неврологічні та інші захворювання, протягом яких може статися перешкодою для проведення КІ – не більше 6 місяців):
1. Документи, що підтверджують інвалідність
– Посвідчення – Індивідуальна карта реабілітації особи з інвалідністю (ІКР) форма 157-1/0 З чинним строком! В ІКР обов’язково має бути відмітка комісії (МКК чи МСЕК) про необхідність операції у графі КІ.
2. Паспорт (1, 2, 3 сторінки та сторінки з пропискою), ідентифікаційний код надавати потрібно оригінал та копію документів.
3. Суб’єктивна аудіометрія у слуховому апараті та без нього.
4. Укладання сурдолога (отоларинголога) за місцем проживання.
5. По можливості СВП.
6. КТ скроневих кісток без контрастування дрібними зрізами (0,6-0,7). Необхідно надати висновок та диск. Давність не більше 6 місяців, крім випадків менінгіту та змішаної форми отосклерозу, при яких дослідження виконується максимально близько до ухвалення рішення про встановлення КІ.
7. МРТ головного мозку та мостомозочкового кута з укладанням та диском.
8. Висновок терапевта (сімейного лікаря) про загальний стан, перенесені захворювання, у т.ч. ті, що могли бути причиною розвитку порушень слуху
9. Висновок невропатолога про неврологічний статус із перерахуванням перенесених захворювань. За наявності неврологічної патології, крім висновку спеціаліста – результати спеціальних додаткових обстежень.
10. Висновок нейрохірурга за наявності травм та відповідної патології.
11. Електроенцефалографія (ЕЕГ) – висновок та запис; за наявності відповідної патології
12. Консультації профільного фахівця за наявності хронічних захворювань, супутньої патології, які можуть впливати на можливість та ефективність КІ. При необхідності – результати додаткових методів обстеження. При належності пацієнта до груп диспансерного спостереження витяг про маршрут спостереження (динаміка).
13. Заява.

УВАГА! Необхідно надати оригінал та 1 копію всіх перерахованих документів із засвідченням мокрою печаткою медичного закладу, в якому було видано! Необхідні обстеження пацієнти роблять заздалегідь, зокрема за пільгою, за місцем проживання. За відсутності обстежень та необхідного переліку документів питання про виділення кохлеарного імпланту на комісії не розглядаються.

Заява для включення дитини до черги на безкоштовну кохлеарну імплантацію за державною програмою

Перелік документів, які необхідно надати комісії для реєстрації у черзі на кохлеарну імплантацію за бюджетні кошти:
• Ксерокопія свідоцтва про народження
• Ксерокопія довідки-форми 080/0 (завірена печаткою) або довідка з управління соціального захисту населення про перебування дитини на обліку
• ІПРІ (Індивідуальна програма реабілітації інваліда) – ксерокопія, завірена печаткою, з обов’язковою відміткою про необхідність операції у графі КІ комісією ВКК
• Ксерокопія свідоцтва про інвалідність
• Ксерокопія паспорта (1, 2, 3 сторінки та сторінки з пропискою) та ідентифікаційного коду одного з батьків, з ким прописана дитина
• Ксерокопія обмінної картки (виписка з пологового будинку)
• Результати КСВП, ОАЕ, ASSR, тимпанометрії – дослідження виконуються у ГУ «Інститут отоларингології ім. проф. А.С. Коломійченка НАМН України» – 3-й поверх, 12 каб.
• Аудіограма у слуховому апараті та без слухового апарату
• Консультативний висновок невропатолога
• Якщо супутня патологія важкого ступеня – висновок відповідних фахівців
• Для дітей, які навчаються в організованих установах – психолого-педагогічна характеристика
За відсутності обстежень та необхідного переліку документів питання про виділення кохлеарного імпланту після виклику на комісію не розглядатиметься!

Перелік документів, які необхідно надати до кабінету кохлеарної імплантації під час вступу на операцію
• Довідка про епідооточення та щеплення (видає педіатр за місцем проживання, дійсна протягом 3 діб).
• Загальний аналіз крові + формула, аналіз крові на цукор, група крові, резус-фактор, креатинін, міжнародне формалізоване ставлення (INR).
• Аналіз крові на згортання та тромбоцити.
• Загальний аналіз сечі із мікроскопією.
• ЕКГ (електрокардіограма).
• Мазок на кишкову групу матері та дитини (дітям до 3 років) – робиться за місцем проживання за направленням дільничного педіатра.
• Ксерокопія укладання МРТ (робиться за місцем проживання).
• Ксерокопія укладання КТ (робиться за направленням комісії з КІ).
• Флюорографія органів грудної клітки особи, яка супроводжує дитину.

Заява для включення до черги на безкоштовну кохлеарну імплантацію за державною програмою

ДИРЕКТОРУ
ДУ «Інститут отоларингології
ім. проф. О.С.Коломійченко НАМНУ»
академіку НАМНУ Д.І.Заболотному
_________________________________

ЗАЯВА

Я, _______________________________________________________________ прошу розглянути питання щодо включення мене в чергу для отримання системи імплантаційного слухопротезування за державні кошти та її встановлення.
Маю посвідчення про інвалідність _______________________________________
Ознайомлений(а) з інформацією щодо можливих результатів, ускладнень, особливостей перебігу. Підтверджую, що надав(ла) усю відому інформацію щодо стану свого здоров’я, наявності протипоказань, супутньої патології, іншої інформації, яка має значення для проведення втручання. Попередження про те, що деякі обстеження та медикаментозне забезпечення можуть проводитися за власні кошти. Я погоджуюсь, що у разі виявлення факторів, що свідчать про неможливість встановлення системи імплантаційного слухопротезування або виявлення супутньої патології, протипоказань у ході обстеження, в проведенні втручання може бути відмовлено. Розумію, що за результатами обстежень може бути виявлена ​​невідповідність моїх даних критеріям включення до черги. Визнаю, що моя позиція у черзі може визначатися не лише годиною звернення, але й медичними показаннями (параметрами). Розумію, що для досягнення позитивного результату потрібен тривалий період реабілітації, який потребує часу та певних матеріальних витрат (елементи живлення, додаткові обстеження, витрати на дорогу тощо).

«_____»_________20____р. _________ ___________________

Є питання? Потрібна безкоштовна консультація? Запишись на прийом до фахівця →

Запишись на прийом прямо зараз!

    Ми зв’яжемося з Вами у будні з 9:30 до 17:00 для запису на зручний Вам час. Натискаючи кнопку, Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних. Ваші персональні дані будуть використовуватися виключно з метою зв’язку з вами для пропозицій послуг та товарів, що реалізуються ТОВ “ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА”, і не передаватиметься третім особам.